תקנון
שימוש
באתר

תוכנית הטיול / מניין הימים בטיול

הטיול והמסלול כפי שפורסם מחייב את NBATrips אולם יתכנו שינויים בקביעת סדר ימי הטיול והביקורים מכפי שנראה בפרסומי החברה. NBATrips אינה אחראית על תופעות של מזג אוויר(רעידת אדמה, שטפונות, ערפל, סופות, התפרצויות מגפה/הר געש, שלג וכדומה) ו/או נסיבות אחרות כלשהן(כדוגמת הפסקת חשמל ומהומות מקומיות) שאינן בשליטת NBATrips העלולות לגרום לשינוי או ביטול כלשהו במסלול או בשירותים המוזמנים. יובהר כי, במקרה של ביטול טיסה עקב תופעות אלו, ההוצאות שיגרמו לנוסעים כתוצאה מכך יחולו על הנוסעים בלבד ולא עלNBATrips.

תכנית הטיול ופרטיה הם חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

הגדרה של סיורים מודרכים מתייחסת להדרכה באמצעות מדריכ/ה  אלא אם יצוין אחרת.

חשוב מאוד לשים לב כי יום היציאה ויום החזרה נכלל בתחשיב הכולל סה”כ ימי הטיול, אם כי ייתכן והטיסות תצאנה בערב דבר שייראה כאילו יום טיול מפוספס או לחילופין בבוקר מוקדם. ל-NBATrips אין שליטה ובקרה הקשורים בשעות הטיסה(ראה/י סעיף טיסות), לכן לא יינתנו החזרים כספיים הנובעים משעות טיסה כאלה(המפתח האמיתי והנכון הוא הלילות לינה בטיול)

בתקופות חגים ומועדים, יהודיים, נוצריים מוסלמים או של דת ותרבות אחרת, אתרים מסויימים עלולים להיות סגורים הן בהודעה מראש והן ללא הודעה כזו. החברה במידת האפשר תספק חלופה לאתר סגור באתר חלופי או בפעילות אחרת.

השתתפות בטיול והרכב המשתתפים

יציאת הטיול מותנית בכמות משתתפים מינימאלית על פי המפורט בכל טיול.

NBATrips לא מתחייבת למקסימום משתתפים, אלא אם צויין אחרת.

ל-NBATrips יש זכות קיימת להפסיק השתתפות נוסע/ת בטיול הגורם לטענת המדריך ו/או הקבוצה להפרעה למהלך הסדיר של הטיול. הוצאה, החזרת המטייל/ת תקוזז מהסכום הכולל שיחושב לצורך החזר תשלום על שירותים לא מנוצלים.

הרכב וגילאי המשתתפים אינו מוגבל בהרשמה לקהל הרחב. אין באפשרות NBATrips יכולת להבטיח שנתונים הנמסרים בזמן מסוים לא ישתנו לאחר מכן ולכן טענות בנושא זה של גיל או הרכב לא יוכלו להילקח בחשבון.

באחריות המטייל לעדכן את החברה על כל בעיה רפואית או קושי פיזי שיכול להוות בעיה או מכשול להתנהלות התקינה של הטיול.

כללי (מסמכים / ביטוח/אשרות…)

 1. באחריות הנוסע/ת לבדוק את מסמכיו אם תקפים, תוקף דרכון ישראלי לחצי שנה לפחות ממועד היציאה לטיול והכניסה למדינת היעד, צורך באשרת כניסה(ויזה), חיסונים ומצב רפואי, מסמכי הנסיעה שסופקו על ידי NBATrips, כרטיסי טיסה, טופס הזימון עם פרטי זמן הגעה מדויק ומקום מפגש עם מדריך הקבוצה אם וכאשר.
 2. כמו כן יש לדאוג לפוליסת נוסעים בריאות ומטען מתאימה, באחריות המטייל/הנוסע לדאוג לביטוח. באחריות המטייל/הנוסע לרכוש פוליסת ביטוח מתאימה אשר מכסה מגוון פעילויות במסלול הטיול אותו רכש(יש לוודא שפוליסת הביטוח מכסה פעילויות הרשומות במסלול הטיול).
 3. מומלץ כולל סעיף הטסה אווירית במקרה חירום. אין NBATripsאחראית לביטול נסיעה ו/או קיצורה עקב מצב רפואי של המטייל או של בן משפחה הקרוב אליו.
 4. מטיילים הנוסעים בדרכונים זרים ולא ישראלים מחוייבים בהודעה נפרדת בכתב ל-NBATrips ועל המטיילים בעלי הדרכון הזר מוטלת האחריות לבדוק את תנאי הכניסה למדינה אליה מטיילים אל מול הרשויות המתאימות(ראוי להדגיש כי קיימת סבירות גבוהה לכך שמדינות היעד דורשות מבעלי דרכונים זרים אשרת כניסה מותאמת למדינת היעד ובעל דרכון זר שלא יעשה את הבדיקות וההתאמות הדרושות – עלול לא להיכנס למדינה).
 5. נציגי המכירות אינם מוסמכים/רשאים במסירת מידע אלא אם כן ניתן באופן כתוב למטייל במסמך רשמי חתום של NBATrips
 6. קיימים אתרים אשר לא ניתן לבקר בהם ללא ויזה/אשרה מתאימה. 

חילוקי דעות

המידע הניתן בתקנון זה ובשאר פרסומי NBATrips מהווה אסמכתא להתחייבות על פיהם נרכש המוצר. אין בידי NBATrips כל יכולת להיות אחראית למידע בלתי מוסמך או בלתי בדוק שנמסר וסותר נתונים אלה או נתונים נלווים, אלא אם הם מגובים בכתב.

במקרה של מחלוקת ו/או אי הסכמה ו/או תביעה משפטית בין הצדדים יהיה בית המשפט ב-Washington DC בלבד בעל הסמכות המקומית העניינית והייחודית לדון בכל מחלוקת ו/או תביעה.

.

דמי ביטול 

יחוייב כל ביטול בדמי ביטול בשיעור המחיר הכולל של העסקה(להלן – “מחיר העסקה”) ו\או בסכומים שלהלן, בהתאם למועד הביטול:

ביטול עד 22 ימי עבודה לפני יום תחילת מתן השירות נשוא העסקה ללקוח(להלן – “יום יציאה”)- 500$ לאדם.

ביטול בין 21 ימי עבודה לפני יום היציאה ועד 15 ימי עבודה לפני יום היציאה– 50%(חמישים אחוזים) ממחיר העסקה.

ביטול בין 14 ימי עבודה לפני יום היציאה ועד 8 ימי עבודה לפני יום היציאה- 75%(שבעים וחמישה אחוזים) ממחיר העסקה.

ביטול עד 7 ימי עבודה לפני יום היציאה– 100%(מאה אחוז) ממחיר העסקה.

.

ביטולים

ביטול יזום של טיול על ידי NBATrips הנובע בעיקר ממספר מועט של נרשמים יתאפשר עד 7 ימים לפני יציאתו ללא על טענה ו/או תביעה של המטייל. עסקת מזומן תוחזר למטייל באופןו מיידי ברגע ההחלטה של הביטול. עיסקאות אשראי יוחזרו על פי התנהלות חברות האשראי.

ביטול ע”י הנוסע

 1. בכל מקרה של ביטול הטיול ע”י המטייל מכל סיבה ובכל מועד, לא יוחזרו הוצאות שנבעו בגין הנפקת אשרות ו/או רכישת שירותים מסוימים שנרכשו מראש עבור המטייל ובהסכמתו ואין אפשרות לקבל החזר בגינם.
 2. NBATrips רשאית לקזז כל סכום ששילם המטייל עפ”י האמור לעיל.
 3. NBATrips תגבה את הסכום מכרטיס האשראי במידה והמטייל חייב סכום כסף לפי תוכנית הטיול אליה נירשם המטייל.
 4. NBATrips תהא רשאית להודיע לכל מטייל בכתב, לאחר התקשרותו לרכישת טיול מן החברה, על תנאי ביטול מיוחדים החלים לפני חגים ובמהלכם או בכל עניין חריג.
 5. אי קבלת ויזה/אשרת כניסה למדינה אינה עילה לביטול ואינה מזכה את הצרכן בהחזר כספי.

הטיול המאורגן מורכב ממספר שירותים ובניהם – שרותי טיסה המתחילים ומסתיימים בישראל וגם משרותי תיירות כגון: בתי מלון, כניסות לאתרים, הסעות אשר כולם מתחילים מחוץ למדינה וגם מסתיימים מחוץ למדינה.
דמי הביטול החלים על שירותים המתחילים ומסתיימים מחוץ למדינה הינם במסגרת תנאי הספקים השונים במדינות היעד.
שירות הטיסה החל בישראל ומסתיים בישראל הוא השירות היחיד הניתן להחילו במסגרת החוק הישראלי.
מרכיב דמי הביטול אשר נכתב בסעיף זה, מחולק לכ25% המהווים את השרות המתחיל והמסתיים במדינת ישראל כאשר שאר דמי הביטול המהווים כ-75% מסך דמי הביטול, מתייחסים לשירותים המתחילים ומסתיימים מחוץ למדינה.
לפיכך, במידה ויהיה ביטול ויהיה החזר, הוא רלוונטי אך ורק לשירותים הניתנים בישראל ולא לשירותים הניתנים מחוץ לישראל.
בעצם קנייתך האינטרנטית הנך בוחר, מסכים ומקבל את תנאי הביטול החלים על ספקים בחו”ל על פי האפשרות של ביטול עסקה לפי התנאים הנ”ל.

על פי החוק(תיקון 58 לחוק הגנת הצרכן) קיימת אפשרות לבחירה בין 2 מסלולי ביטול העסקה:

מסלול ראשון: ברירת המחדל, על בסיס דמי הביטול כפי שכתובים בכל תוכנית טיול והם תקפים במידה והמטייל לא ציין אחרת.

לעומת זאת,

מסלול שני: מאפשר ללקוח לבטל על פי חוק הגנת הצרכן אך התנאי הוא תוספת עלות של 10% ממחיר העסקה.

על הלקוח ליידע בכתב את חברת NBATrips בעת ביצוע העסקה ולקבל אישור חוזר בכתב מהחברה.

בנוסף, הלקוח חייב לשלם את מלוא סכום העסקה בעת בצוע ההזמנה בכדי לעמוד בתנאי זה.

תקנון קורונה:

יובהר כי טיול מאורגן תחת מדיניות הקורונה מתקיים כל עוד מדינת היעד מקבל תיירים מישראל וכל עוד הטיסה יוצאת כסדרה. יודגש כי אם מדינת היעד הופכת לאדומה אך ניתן להגיע ולטייל בה, הטיול מתקיים כסדרו. ההתנהלות במדינת היעד הינה בכפוף לחוק החל בה בלבד ובהתאם להחלטת הרשויות המקומיות וחובת הנוסע/ת לנהוג לפיה. יתכנו שינויים במסלול הטיול לפני ו/או לאחר היציאה מישראל ואף ויתור על אתרים הכתובים במסלול ללא ידיעה מראש וללא צורך בהסכמת המטייל כל עוד סיבת שינוי המסלול נובעת מהנחיות הרשויות המקומיות. בצל וירוס הקורונה, עילת שינוי המסלול או הפיכת המדינה לאדומה אינה מהווה עילת ביטול וכל ביטול מצד הנוסע/ת יגרור דמי ביטול ככתוב במסלול הטיול. על הנוסע/ת החובה והאחריות לרכוש פוליסת ביטוח מקיפה הכוללת סעיף קורונה המבטח גם דמי ביטול מכל סיבה שהיא

בשל מצב הקורונה, בהתאם לשינויים התכופים בכניסה לכל מדינה ומדינה, באחריות המטייל הנרשם לטיול לבדוק את תנאי הכניסה לכל מדינה באתר הרישמי של כל מדינה אליה הוא מתעתד להיכנס בטיול  וזאת כל עוד הוא שהה ב 2 החודשים שלפני יציאת הטיול במדינה אחרת מלבד מדינת ישראל.

חובה על הנוסע\ת לבדוק עוד טרם ההרשמה לטיול את תנאי הכניסה למדינה באתר משרד החוץ, אתר משרד הבריאות ובאתר רשות שדות התועפה:

https://www.gov.il/he/departments/topics/corona-ministry-of-foreign-affairs

https://www.gov.il/he/departments/air-travel-covid19-israel

https://www.iaa.gov.il/airports/ben-gurion/notifications-and-updates-during-covid-19/

מומלץ גם לבדוק מראש תנאי פוליסת ביטוח המכסה את המטייל/ת בביטוח רפואי כולל נגיף הקורונה, לרבות דמי ביטול. יובהר כי במדיה ומטייל חש בתסמיני קורונה במהלך הטיול, באחריותו הבלעדית להתפנות לבדיקת קורונה ולבידוד עצמי עד לתוצאות הבדיקה. המטייל או חברת הביטוח בלבד יישאו בהוצאות הנלוות. המטייל/ת מבינים כי מדריך הטיול ו/או הטיול עצמו חייב להימשך והקשר של המטטיל/ת מאותו רגע ואילך יהיה אל מול חברת הביטוח שלו. למידע כללי ומסמכים שיש להביא לשדה התעופה, יש להתעדכן במשרד הבריאות. מידע מסודר ינתן על ידי החברה באזור האישי.

יובהר כי הנחיות הקורונה משנות מעת לעת ועל המטייל\ת להתעדכן ולפעול בהתאם להנחיות התקפות במועד הטיסה.

שימו לב כי בכל טיסות אוסטריאן איירליינס לוינה וממנה, חובה לעטות מסכות מסוג N95/KN95 בלבד(ללא פילטר). לא ניתן לעטת מסכות כירורגיות(חד פעמיות) או מסכות בד בטיסות אלה. מטייל שיגיע ללא מסיכה לא יורשה לעלות לטיסה ויחויב בדמי ביטול ככתוב בתוכנית השיווק. 

המחירים כוללים:

טיסות

הטיסות מבוצעות בחברות תעופה סדירות אלא אם מצויין אחרת(טיסות שכר למשל) ברוב המקרים ישירות (אולם לא תמיד). במצבים חריגים או מחוסר אפשרות אחרת יש מצבים של נחיתות ביניים או אפילו החלפת מטוס. ייתכנו מקרים חריגים שבהם חברת התעופה מבצעת רישום יתר(אפילו ללא ידיעת החברה המארגנת) דבר המותר על פי תקנות וחוקי איגוד חברות התעופה הבינלאומיות(יאט”א). במקרים חריגים אלה תעשה NBATrips כל מאמץ שהנזק יהיה מזערי, אם בכלל.

אין NBATrips אחראית לאיחורים בהמראות ונחיתות של מטוסים וכן לביטול טיסות. אלו באחריות חברות התעופה.

אין NBATrips אחראית על החלפת חברת תעופה, לחכירת מטוסים ואין באחריותה לעדכן זאת מראש.

הגעה לטיסות במהלך הטיול הינה באחריות המטייל בלבד. כל עיכוב אשר נובע מסיבה אישית עלול להוביל לפספוס הטיסה וביטול אוטומטי של טיסות ההמשך על ידי חברת התעופה. במצב זה, יתכן כי יידרש המטייל לרכוש על חשבונו כרטיסי טיסה חדשים.

טיסה שלא במסגרת הקבוצתית: NBATrips תעשה מאמץ לאפשר למי שמעוניין לחזור שלא עם הקבוצה (עד לסדר גודל של 10% מטיילים בקבוצה) למצוא טיסות בימים המבוקשים ע”י המטייל/ת המבקש זאת. אין בטחון ש-NBATrips תצליח והחברה אינה מבטיחה מראש שזה ניתן. אין יכולת להבטיח שלא תהייה תוספת במחיר הטיסות עקב חריגה מבוקשת זו, תוספת NBATrips תוסיף למחיר הטיול. ללא קשר תגבה NBATrips תשלום דמי טיפול בסך 50$ שיהיה בנוסף לשינוי אפשרי במחירי הטיסה הנובע מבקשת בשינוי. אין אפשרות ליציאה חריגה אינדיווידואלית לפני יציאת הטיול.

נוסעים בקבוצות רוכשים כרטיסים על פי קריטריונים המתייחסים לקבוצות ולא לבודדים. במידה ותהיה חריגה ממסגרת קבוצתית זו ביציאה או בחזרה מחו”ל יהיה הדבר כרוך בהוצאה נוספת של $50 הכרוכה בטיפול בכך ללא כל קשר להפרש עלויות הנובע משינוי המרכיב הקבוצתי של מחיר הכרטיס או מהשינוי עצמו יעד/אורך השהות במסגרת תעריפי הטיסות הידועים, אלו יגבו לפי המקרה הספציפי.

במידה שהמטען הלך לאיבוד במהלך הטיסות, אין הדבר באחריות NBATrips, אך חייב המטייל/ת להצהיר על כך בתחומי שדה התעופה. יצוין כי במידה ולא עשה זאת לא תהיה לחברת התעופה כל אחריות ישירה או עקיפה לאובדן זה. לכן חשוב לגשת לדוכן אבדות ומציאות(LOST AND FOUND) במקום, ולהצהיר על כך.

אין אפשרות לבחור מקומות ישיבה על המטוס במסגרת כרטוס קבוצתי מראש. שלא כבכרטוס אינדיבידואלי, בו יכול הסוכן לבחור מקומות ישיבה במקרים רבים, בקבוצות לא ניתן. NBATrips אינה יכולה להבטיח מראש הטבות בכרטיסי טיסה קבוצתיים(נקודות נוסע מתמיד, בונוסים וכד’) המוצעים ע”י חברות התעופה ליעדים שונים. באחריות המטייל לבדוק מראש אפשרות קבלת הטבות לגבי טיול ספציפי.

מלונות

NBATrips אינה אחראית על הפעלתו היום-יומית של המלון ו/או תקינות המתקנים במלון, לרבות תקינות מערכותיו, קיומם ושעות הפעלתם של מערכות מיזוג האוויר, החלפת המצעים בחדרים, חימום מי הרחצה, שיבוץ החדרים במלון וכו’. NBATrips מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטתה ואין לה אפשרות להתחייב לקיומם של מיזוג אויר בחדרים, נוף, מיטה זוגית וכיוצא בזה.

המלונות המוצעים בטיולים/נופשונים/חבילות מוגדרים כדרגה ראשונה(4 כוכבים) דרגת תיירות טובה (3 כוכבים) לפי דירוגים של ארצות הביקור ולא על פי קריטריונים ישראלים. NBATrips לא יכולה להבטיח את מיקום המלונות בערים. ייתכנו מקרים שהמלונות שהקבוצה תלון בהם יהיו מחוץ לערים או בערים סמוכות (זה אמור במיוחד בתקופות תערוכות/אירועים מיוחדים). אין בכך לשנות את מהות הטיול ותכניו. במקרה זה יעמוד האוטובוס לרשות NBATrips בשעות הערב לקיום התוכנית המובטחת (לשיקול של מדריך הקבוצה בטיול המאורגן).

בחדרים הזוגיים המיטות יכולות להיות כפולות או 2 מיטות נפרדות. במקרים מיוחדים ייתכנו חדרים זוגיים שהמיטה היא קומבי(המאפשרת לינה ל-2 אנשים בחדר). למטייל/ת בודד/ה יקבל שותפ/ה זר/ה לחדר (מאותו מין) ולא תתקבלנה טענות על אי התאמה(גיל, עישון, וכו’…). המעונינ/ת יוכלו לשהות בחדר לבודד (חדר ליחיד) בתוספת תשלום.

באחריות שותפים לחדר לבדוק מידת התאמה טרם הרשמתם לטיול וחתימה על אישור שותף.

בהזמנת חדר לשלושה בעיקר במלונות מדרגת תיירות טובה או ראשונה יש סבירות שתוכנס מיטה נוספת לחדר מבלי שהחדר מותאם ללינה של שלושה. אין אפשרות להבטיח חדר גדול ונוחיות מראש(צריך לקחת בחשבון שהחדר יהיה צפוף).

היציאה הרשמית מהחדרים בכל מקרה לפני שעה 12:00 והכניסה לחדרים בכל מקרה לא לפני השעה 14:00. יש לקחת בחשבון את צרכי המלון בניקוי החדרים והכשרתם לקליטת נוסעים חדשים.

רשימת מלונות תימסר למטיילים לפני יציאתם. ייתכנו שינויים של הרגע האחרון גם לאחר היציאה מהארץ. אנו מתחייבים לשמור על הרמה ואזור הלינה הקרוב ביותר למקורי.

החדרים לקבוצה הם על בסיס RUN ON HOUSE כלומר לא כולם זהים ודומים. ייתכנו רמות שונות לפי מצב תפוסת החדרים במלון. יהיו מטיילים שיקבלו סוגים ורמות שונות של חדרים.

אירועים/משחקים/הופעות

כרטיסים לאצטדיונים הכוללים הופעות או משחקים.

החברה לא יכולה להבטיח ישיבה בקבוצות או מיקום של מושבים.

 

סבלות

NBATrips אינה מספקת שירותי סבלות, בין בתשלום ובין שלא בתשלום, באף אחד מטיוליה אלא אם כן נכתב אחרת במפורש.

במסלולים בהם כלולה סבלות ההתייחסות הינה לסבלות בבתי מלון ולפני הכניסה לחדרים בבתי המלון.

הסבלות עלולה לארוך זמן ולא להינתן ישר בעת ההגעה אלא תוך זמן סביר.

קיימים מקרים בהם הסבלות עלולה לא להינתן בשל אי זמינות של הסבל בבתי המלון – מקרים אלו נדירים אך אם מתרחשים בדרך כלל במקומות מרוחקים בהם נאלץ בית המלון לקחת סבלים שאינם סדירים או בעת הגעה מאוחרת בשל התארכותו של יום הטיול והגעה כאשר הסבל עזב כבר את המלון.

תחבורה

האוטובוס שיעמוד לרשות הקבוצה יהיה אוטובוס חדיש ומיוחד לתיירים ממוזג בהתאם לתוכנית המפורסמת. יום עבודה של נהג מבוסס על 8 שעות. אין זו חובתו של הנהג לבצע טיולים מעבר לרשום בתוכנית הטיול בזמן המוגדר כחופשי, פנוי או אפשרות. פעילות בזמנים אלה תעשה ביוזמת מדריך הקבוצה בהסכמת הנהג ובעלות כספית שתימסר למטיילים.

אוטובוס ממוזג, הכוונה למזגן העובד בתנאים סבירים ובהספק ידוע ומוכר בארץ התיור. החברה אינה יכולה להתייחב שמיזוג האוויר יפעל בצורה מלאה בתנאי חום בלתי סבירים לארץ התיור.

כלכלה

ארוחות לא כלולות בטיולי NBATrips  אלא אם צוין אחרת.

מדריך הקבוצה

זהו האיש המרכזי בטיול המשמש כמדריך וכאיש ארגון האחראי לכל מה שקשור בקבוצה בזמן השהות בחו”ל ומשמש כנציג NBATrips לכל עניין ודבר. הוא האיש לכל בעיה או נושא שמתעורר במהלך הטיול.

ייתכן מקרה בו מדריך הקבוצה יפגוש את הקבוצה בהגעה לשדה התעופה הראשון בחו”ל או שיעזוב את הקבוצה ביום האחרון בחו”ל ולא יחזור ארצה.

הטיפ (תשר) למדריך הקבוצה הישראלי אינו כלול בתשלום ונתון לשיקול דעתו של כל נוסע/ת בסיום הטיול ישירות אל מול המדריך/המדריכה.

אין NBATrips מתחייבת על שיבוץ מדריך ספציפי והיא רשאית לשנות את שיבוץ המדריך בכל עת. לא בכל טיול יהיה מדריך  קבוצה.

מחירי הטיול אינם כוללים:

על פי המפורט בתכנית כל טיול ספציפי.

 1. תוספת לחדר יחיד.
 2. עלות הנפקת אשרת כניסה בטיולים אשר יש בכך צורך.
 3. מסמכים: הוצאת דרכון ו/או הארכת תוקפו. על הדרכון להיות בתוקף חצי שנה מיום היציאה.
  על המטייל לוודא כי בדרכונו 3 דפים ריקים רצופים לפחות לצורך חתימות במעברים השונים מטייל שבדרכונו לא יהיו שלושה דפים ריקים לא יוכל לעלות למטוס עוד בשדה התעופה בארץ. ביעדים בהם נדרשת אשרת כניסה יש לוודא להגיע עם דרכון בעל 5 דפים ריקים ברצף. יובהר בזאת כי NBATrips אינה אחראית על אשרת הכניסה, קבלתה/אי קבלתה, ומהווה מתווכת בין הנוסע לבין הקונסוליה או מי מטעמה האחראית להנפקת האשרה.
 4. עדכוני דלק ומיסי נמל.
 5. ביטוחים והוצאות אישיות: ביטוח נסיעות רפואי ומטען סטנדרטי או מורחב וכן הטסה רפואית. מומלץ לבצע ביטוח כבר בעת ההרשמה ככיסוי לדמי ביטול גבוהים(כמובן ע”פ תנאי הפוליסה). בטיולים הכוללים התעסקות בספורט יש לבצע תוספת לפוליסה שתכסה גם פעילות זו ובאחריות המטייל לוודא באם יש בתוכנית הטיול פעילות המוגדרת ככזו.
 6. במידה ויגרם נזק לחדר המלון או לאוטובוס בגין רשלנות הנוסע ובמידה ונותן השירות כגון, בית המלון או חברת האוטובוסים, ידרשו את עלות התיקון בעבור כך, מתחייב המטייל לשלם סכום זה ישירות לבית המלון או לנותן השירות או במידה ולא שילם זאת תיגבה NBATripsזאת מהמטייל ותעביר הכספים ישירות לנותן השירות על פי העלות הנדרשת ע”י נותן השירות.  

שדרוגים ותוספות:

תשלום עבור שדרוגים ותוספות יתבצע רק לאחר סיכום בכתב עם החברה.

מידע כללי:

הנך מתבקש להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ על מנת להתעדכן במידע על התראות מסע ככל שישנן לארץ היעד שלך. לחץ כאן ⇒

אנו ממליצים להתעדכן מול לשכות הבריאות המחוזיות  במספרי הטלפון:  *5400  או 08-6241010  או 03-5634848

ובנוסף באתר משרד הבריאות: לחץ כאן <-

נכון להיום וככל הידוע לחברת NBATrips, במדינת ישראל לא ניתן לרכוש פוליסת ביטוח אשר מכסה על נזקים מפני תאונות דרכים.

המטייל מודע ומבין כי לא קיים כיסוי ביטוחי ל-NBATrips בכל הנוגע בנזקים הנגרמים כתוצאה ישירה או עקיפה של תאונות דרכים בחו”ל.

על כן, באחריות הבלעדית של הנוסעים לרכוש פוליסת ביטוח נסיעות אישית אשר מכסה כל נזק אשר עלול להיגרם למטייל/ת כתוצאה ישירה או עקיפה של תאונת דרכים.